Kvalitetspolicy

Duroc Machine Tool skall leverera produkter och tjänster som motsvarar de krav som ställs av nordisk och baltisk industri.

Kvaliteten på alla våra åtaganden, allt vårt agerande, våra produkter och tjänster skall:

– framstå som ett starkt motiv att göra affärer med oss

– skapa fullt förtroende för Duroc Machine Tool-gruppen som samarbetspartner och leverantör

– målsättas, kontinuerligt följas upp och ständigt förbättras

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra kunders tillfredsställelse.

Vårt arbete tillsammans med kunden skall kännetecknas av snabbhet och noggrannhet.

Alla anställda är odelat ansvariga för kvaliteten i, och resultatet av, sitt eget arbete.

Integritet är för oss lika viktigt som självklart, se länk för vår dataskyddspolicy – Dataskyddspolicy Duroc Machine Tool