Vårt Miljöansvar

Inom Duroc Machine Tool finns ett koncerngemensamt mål att verka för en för en renare industri och miljö. Det innebär att vi aktivt arbetar för att hålla verksamhetens miljöpåverkan på en fortsatt låg nivå.

Duroc Machine Tool är anslutet till FTI, ett rikstäckande system för återvinning av förpackningar vilket gör det möjligt att ta producentansvar för exempelvis återvinning av förpackningar. Det gör också att vi uppfyller myndigheternas krav inom området.

Inom Duroc Machine Tool finns ett väl inarbetat system för möten genom IP-teknologi. På så sätt kan vi minska behovet av resor och genom detta även minska vår miljöpåverkan.

Flera av Duroc Machine Tools leverantörer är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vår verksamhet genererar i stort sätt inga utsläpp till vatten.