Euromac

Euromac-digibend_400

Euromac

Euromac är en välkänd tillverkare av plåtbearbetningsmaskiner så som CNC stansmaskiner, vertikala bockmaskiner samt hörnklippmaskiner med fast eller ställbar vinkel.

CNC STANSMASKINER
CNC stansmaskiner av hydraultyp med stanskraft mellan 22 – 50 ton och gapdjup mellan 1000 – 1500 mm. Arbetslängd i X mellan 1250 – 2500 mm utan omtag. Genom Euromacs patenterade sinnerika system med autoindex och 4, 6 eller 10 stationers multitool kan MTX-modellerna utrustas med upp till 66 verktyg varav upp till 30 st är indexerbara. MTX Flex 12 från Euromac är utrustad med 6 st aktiva dynlägen av B-storlek med en
programmerbar rörelse om 6 mm för att öka möjligheten till formning i maskinen.

VERTIKALA BOCKMASKINER
Vertikala bockmaskiner av hydraultyp med kapacitet 20 – 40 – 80 ton och ett styrsystem som kan lagra upp till 255 bockpositioner kombinerade med en position för det bakre anslaget (option). Euromacs bockmaskiner kan utrustas med en mängd olika verktyg som möjliggör bockning av plattjärn och rör, stansning av hål, klippning av plattjärn samt riktning av material och profiler. En maskin som borde finnas i varje verkstad.

HÖRNKLIPPMASKINER
Hörnklippmaskiner med fast eller ställbar klippvinkel och en skärlängd om 220 mm samt klippkapacitet upp till 6.5 mm. Samtliga maskiner är utrustade med Euromacs patenterade automatiska skärspaltsjustering som möjliggör gradfri klippning mellan 1- 6 mm utan någon manuell justering av skärspalten.

Euromac                   Euromac