Oljedimavskiljare

OLJEDIMAVSKILJARE

Losma har ett brett program av oljedimavskiljare. Det finns singel, semi och centralsystem för oljedimavskiljning.

Flera av systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov.

Läs mer här.

  

Losma Argos-Duroc Machine Tool  Losma Argos Centralsystem-Duroc Machine Tool