Losma

Losma Pascal-Duroc Machine Tool

Damm & Rökutsug

Losma har förutom ett brett program av oljedimavskiljare, även damm och rökutsug. Passar bra för svetsning, slipning och dammiga miljöer . Flera av systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas efter varje enskilt behov. Finns även i en mobil version med rörlig arm monterad på enheten (Pascal M), se bild nedan.

Läs mer på Losmas hemsida.

Losma-Pascal M-Duroc Machine Tool

 

Skärvätskerening

Losma har ett brett program för skärvätskerening. Det finns skärvätsketankar med pappersfilter men även permanentfilter utan förbrukning för att få bort både stora och små partiklar.

Magnetfilter i olika utförande. Singel eller centralsystem. De flesta systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov.

Läs mer om Losmas skärvätskerening här.

OLJEDIMAVSKILJARE

Losma har ett brett program av oljedimavskiljare. Det finns singel, semi och centralsystem för oljedimavskiljning.

Flera av systemen är modulsystem där filtret enkelt kan anpassas till varje enskilt behov.

Läs mer här.

  

Losma Argos-Duroc Machine Tool  Losma Argos Centralsystem-Duroc Machine Tool