Verkstadsföretaget ATLING ser tillväxt inom flera områden

 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Sjöqvist maskinsäljare Duroc Machine Tools, Kenneth Nyholm produktionstekniker Atling, Johan Persson VD, Peter Lindberg affärsområdeschef Stöddockan Atling, och Johannes Lindblom teknisk säljare Atling.

 

Och nu har man gjort en kraftfull maskininvestering.
Det handlar om att agera här och nu.

Historik är alltid intressant;
Atlings Maskinfabrik AB är ett verkstadsföretag som etablerades redan 1947. Ingenjör Gunnar Atling startade mekanisk tillverkning i Ockelbo genom att flytta sin verksamhet från Stockholm till Ockelbo. Förutom att vara en mekanisk verkstad rent allmänt så tillverkades den egna produkten som var en nitningsmaskin som man var ensamma om i hela Skandinavien. Maskinerna som var verkliga precisionsmaskiner tillverkades i två modeller. Den ena gjorde 3 200 slag per minut och den andra 2 400 slag. Idag finns inget behov för produkten utan vad som finns kvar är en viss reservdels- och serviceverksamhet. Det som blev den stora egna produkten och som idag är välkänt som Atlings stöddocka som är ett självcentrerat stödlager. Någon gång på 70-talet så behövde Atlings ett stödlager själva och ett visst intresse från andra verkstäder gjorde att man under 80-talet utvecklade stöddockan med nya konstruktioner och förbättringar. Idag fortsätter man utveckla, konstruera, producera, marknadsföra och sälja stöddockorna runt om i hela värden under varumärket Atling Steady Rest.

Atlings hydrauliska stöddocka , för CNC-svarvning i stora maskiner ger den stabilitet och centreringsnoggranhet som behövs för att kunna använda höga skärdata vid bearbetning av tunga, långa detaljer och överhäng. Spänntiderna kan reduceras, byten och operationer slopas. Med stöddocka svarvas änden på axeln i samma uppsättning som man svarvar längden.
Under mer än 70 år har Atlings med egna produkter och som legotillverkare försett industri- och verkstadsföretag med optimala lösningar och komponenter. Några av de långvariga relationerna är med företag som är världsledande inom sina områden olika tillverkare inom hydraulikbranschen och allmän industri.

Atling tar ansvar för hela bearbetningskedjan, från ämne till färdig produkt. Vi arbetar med innovativ bearbetning där vi alltid lyssnar till våra kunder och anpassar oss till deras unika krav och behov. Detta betyder i praktiken att vi ibland tar hand om hela processen och ibland bara delar av den.

Vi försöker alltid använda smarta lösningar i och runt våra maskiner, vilket ger en kostnadseffektiv produktion och hög kvalitet av de komplexa projekt vi levererar.

Källa; www.atling.se

Det nya och moderna ATLING

Sedan 2004 är man en del av Inducore som är en svensk industrikoncern med säte i Västerås.

INDUCORE är en privatägd industrigrupp som grundades 1997 och består idag av 17 rörelsedrivande bolag med verksamheter inom 27 anläggningar och organiserade i tre affärsområden, COMPONENTS, TRUCK BODIES och SYSTEM SOLUTIONS. INDUCORE som industrikoncern driver verksamhet i fem länder med totalt 800 anställda och en omsättning på närmare 1,6 miljarder.

INDUCORE som industrikoncern är organiserad i tre affärsområden med verksamhet mot olika branscher och marknader. Genom en hög grad av samverkan skapas funktionella samarbeten, bredare bas för expansion och större möjlighet att realisera interna synergier och samtidigt skapa god riskspridning som i sin helhet minskar känsligheten för konjunktursvängningar.

 

Hur påverkar detta ett bolag som Atling?
Inom affärsområde Inducore Components där Atling ingår tillsammans med Bollnäs Verkstad Production, Axipto, Björkö Mekaniska och Lemont samarbetar vi mellan bolagen inom områden som marknad, inköp och teknik och skapar synergieffekter som vi och våra kunder drar nytta av.

Inom marknadssidan erbjuder vi våra kunder ”En kontakt, många möjligheter”, kontakta ett av bolagen och du som kund får tillgång till stora möjligheter inom bearbetning, materialförsörjning och montering.

För Atlings, och övriga bolagen inom Components, påverkar det oss positivt då vi gemensamt blir starkare och utbyter bra erfarenheter men även sämre erfarenheter som vi gemensamt lär oss av. För ett mindre bolag som Atling är det en trygghet att kunna lyfta telefonen och ringa övriga bolag och diskutera en utmaning vi har inom något område.

– Vi på Atlings bedriver produktion i Ockelbo, Gästrikland. I Alfta, Hälsingland, har vi Atlings dotterbolag Bollnäs Verkstad Production AB (BVP) som framför allt fokuserar på robotsvetsning och laserskärning av större detaljer. Atlings och BVP samarbetar en hel del med gemensamma kunder och tillsammans erbjuder vi en stark helhet till kunder som söker efter robotsvetsning och bearbetning.

– Våra kunder finns bland annat inom entreprenad, materialhantering, skogsindustrin och allmän verktadsgsindustri. Utöver vår producerande verksamhet, vill vi också underlätta för våra kunder genom att erbjuda mervärde inom vissa områden och erbjuder också tex. montering, lagerhållning, logistiklösningar, samt nyutveckling av produkter och tjänster. Vi jobbar alltid för att kunna förkorta ledtiderna för våra kunder och tror på att bygga långsiktiga och stabila relationer med alla våra kunder, säger VD Johan Persson som vi träffar i samband med att vi tillsammans med Niklas Sjökvist maskinsäljare på Duroc Machine Tools skall få information om den senaste maskininvesteringen som nu finns på plats i Ockelbo.

– Ja, vi hade en lång dialog om att vi behövde investera i en stor svarv men det slutade med att vi köpte en fräsmaskin, säger Johan.

– Så kan det bli när man ”bollar” olika maskinkoncept och när behoven förändras. Marknaden idag är volatil och här gäller det att med öppna sinnen hitta den bästa lösningen. Och när man kommer till affären så är det givetvis korta leveranstider som gäller och här hade vi en stor fräsmaskin på gång till Europa från DN Solutions fabrik i Korea, säger Niklas.

"Vi jobbar alltid för att kunna förkorta ledtiderna för våra kunder och tror på att bygga långsiktiga och stabila relationer med alla våra kunder." 

Johan Persson

I fokus, DN Solutions (tidigare DOOSAN) NHP 8000, horisontell fleroperationsmaskin

…står nu på plats sedan våren 2022 och Atling kör full produktion i maskinen och det handlar om lite större detaljer med längre bearbetningstider (obemannad körning).

– Maskinen passar utmärkt för tillverkning av våra Stöddockor men är också en viktig maskin för vårt andra affärsområde som handlar om avancerad legotillverkning, säger Johan Persson vd.

– Upprinnelsen till maskininvesteringen var och är att vi behöver mer kapacitet i fabriken. Och tittar vi i backspegeln så var det en väldigt viktig maskininvestering som nu gör att vi kan öka produktionen i takt med att våra kunder fyller våra orderböcker. Och strategiskt ökar vi också kompetensen bland våra medarbetare som får möjligheter att göra ett bra kvalitativt jobb som ökar kundnöjdheten, säger Johan Persson.

 

Maskinleverantören är inte bara en leverantör av maskiner

– Det jag vill visa idag är Durocs starka maskinprogram på horisontella fleropar men också hur vi försöker bemöta en lego-/kontraktstillverkares behov där behoven förändras snabbt.” Atling är ju lite extra kul att komma till då de både är vår kund men även en viktig leverantör till oss på Duroc Machine Tool, vi använder ofta deras stödlager i våra Puma-svarvar. Det har alltid varit ett professionellt hanterande av att skilja dessa sidor vid våra samtal men det kvittar om man möter Johan, Kenneth avseende tillverkningen eller teamet med Peter och Johannes på stödlagersidan, så får man alltid ett bra bemötande, säger Niklas Sjöqvist.

– Det är stora investeringar för våra kunder och det är oerhört viktigt att det blir rätt i slutändan. Vi alla vill ju att det ska bli en mer lönsam, effektivare produktion än det var innan investeringen.

I detta fall gick det väldigt snabbt, ett behov som uppstod och vi hade maskiner med snabb leverans. Johan och jag har diskuterat olika lösningar innan och det tror jag är en trygghet när man sedan ska fatta beslut.

Duroc Machine Tool har gjort satsningar på att erbjuda maskiner med snabb leverans, vilket har varit framgångsrikt, och vi har fortfarande många maskiner på eget lager. Sedan har ju också DN Solution sitt europalager med maskiner.

 

Tekniken runt NHP 8000

– NHP-serien är en av två serier från DN Solution gällande horisontella fleropar. NHP-serien har linjärstyrning och byggd för lite mer fart, (60m/min) och högre varvtal (upp till 15.000rpm). Sedan har vi en NHM-serie med ”box guideway”, plangejdrar, som är en riktigt kraftig maskin för tuff bearbetning med högre vridmoment och stabilitet.

Det är en oerhörd styrka att kunna erbjuda rätt typ av maskin till rätt ändamål.

– NHP 8000, som vi nu installerat hos Atling, har en pallettstorlek på 800x800mm och klarar upp till 2 ton på bordet med detaljstorlekar på 1450x1550mm. Denna maskin har visat sig vara mycket uppskattat hos våra kunder, inte minst pga dess stabilitet. DN Solution slipar sina spindelkonor med BigPlus, vilket innebär dubbelkontakt på konan och flanken, detta hjälper också till för en stabil lösning, avslutar Niklas maskinsäljare Duroc Machine Tools.

Vi får en kommentar från produktionstekniker Kenneth Nyholm, som tycker så här om den nya maskinen.

Som jag skriver i artikeln, så har ni investerat i en riktigt stor fräsmaskin, storleksmässigt ur ett produktionstekniskt perspektiv, varför stora maskiner?

 

– Stora detaljer kräver större maskiner och för att få jobben som underleverantör och kunna tillverka våra stora komponenter för vår egna produkt – Stöddockan – blir allt lättare och effektivare med sådana jobb, säger Kenneth Nyholm produktionstekniker och den som i huvudsak är ansvarig för att allt kring maskinen fungerar.

Storleken på DN Solutions NHP 8000 är imponerande.
På fotot ser vi; Niklas Sjökvist maskinsäljare Duroc Machine Tools, Johan Persson VD Atlings, Kenneth Nyholm produktionstekniker Atlings, Johannes Lindblom teknisk säljare Atlings och Peter Lindberg affärsområdeschef Stöddockan Atlings.

 

Vilka egenskaper var det krav på och hur ser produktionen i maskinen ut idag?

– Vi ville och behövde ha en stabil maskin, med bra skärkraftsövervakning så att vi kan köra den obemannat, vilket är vanligt i dagens produktionsprocesser. Maskinen vi eftersökte skulle stå vid sidan av våra övriga större fräsar som är monterade vid ett FMS system och kunna producera obemannat, vilket den gör idag.

Vad är din erfarenhet av skärande bearbetningen i större maskiner vad finns det att tänka på?

– Det blir ofta längre verktyg än i små maskiner. Och ämnena är ju ofta rejält kostsamma, så att minimera felkörningar är ju ännu viktigare.

Möter du här några intressanta tekniklösningar som du gillar?

– Säkerheten i körningen med hjälp av skärkraftsövervakning, verktygsbrottkontroll och mätprobe.

Vad händer i maskinen idag?

– Vi bearbetar tunga detaljer och stora förstås, så vad finns det att tänka på här. Jo, det gäller att förbereda jobben, så mycket som möjligt och utifrån ett ergonomiskt perspektiv tänka på att det tar mycket tid runtomkring maskinen med pallar och truck, säger Kenneth Nyholm och menar att maskininvesteringen är mycket nödvändig och nu kan man öka antalet produktionstimmar och får helt klart mycket förbättrade leveranstider.

Stöddockan

Atlings hydrauliska stöddocka, för CNC-svarvning ger den stabilitet och centreringsnoggrannhet som behövs för att kunna använda höga skärdata vid bearbetning av långa detaljer och överhäng. Spänntiderna kan reduceras, byten och operationer slopas. Med stöddocka svarvas änden på axeln i samma uppsättning som man svarvar längden.

I förhållande till sitt spännområde är Atlings stöddocka liten och lätt att placera. Den används fast eller medlöpande. Rullarmarna centrerar automatiskt arbetsstycket med stor noggrannhet. Funktionen drivs pneumatiskt eller hydrauliskt. Stöddockan lagerförs i 13 olika storlekar – var och en med stort spännområde från 3 mm upp till 1 000 mm. Stöddockor i specialutförande och med fästen för olika maskiner tillverkas efter önskemål.

Vi ber Johannes Lindblom på teknisk försäljning om lite input om Stöddockan.

– Med Atling får du en lösning med marknadens bästa funktionalitet. Våra självcentrerade hydrauliska stöddockor kommer med en intern eller extern cylinder för att passa kundernas behov. Båda alternativen ger en kompakt stöddocka med den höga noggrannhet som krävs för att minska vibrationer och få en bättre finish av arbetsstycket.

– Våra lösningar används i många olika applikationer där stöd och grepp behövs för roterande arbetsstycken, främst i svarvmaskiner.

Några fördelar med Atling:
– Den mest kompakta standardserien av stöddockor i världen, säger Johannes och fortsätter;
Atling Zero Point Clamping-Fästen minskar ställtiderna drastiskt och effektiviserar kundernas produktivitet. Det första ZPC-fästet vi tillverkade var faktiskt till en Puma 800LM från Duroc Vattenkylningskanaler genom armarna är standard. Extra öppen arm utan att kompromissa med storlek och greppomfång är också en unik lösning från Atling. Vi har ett globalt distributörsnätverk som gjorde det möjligt för kunderna att köpa våra lösningar lokalt med samma högkvalitativa produkter och service.

– Vid behov gör vi skräddarsydda lösningar som gör att våra Stöddockor passar nästan alla svarvar på marknaden. Men med det sagt så fungerar de utmärkt till kunders applikationer med våra standardprogram, säger Johannes Lindblom. 

 

Maskinoperatör Reportage, Mekpoint

 

Vill du höra mer?

Robert Puekker
Sales Manager
+46 (0) 73 254 29 90
robert.puekker@duroc.com

 

keyboard_arrow_up