Duroc Machine Tool

Simply better performance

Hos Duroc Machine Tool är vi väl medvetna om att din verksamhet är beroende av att dina partner levererar det de ska. Driftstopp är en kritisk faktor och dina maskiner måste helt enkelt fungera smidigt.

Fel, förseningar och haverier ställer till problem för dig – och dina problem är våra problem. Det är därför vi gärna tar ansvar för att säkerställa att allt fungerar: från den inledande dialogen om en ny maskin till den dag då den sätts i drift i produktionen i din anläggning. Vi kallar detta Duroc-modellen.

Vårt mål är att slutföra leveransen och installationen – liksom att tillhandahålla utbildning för dina medarbetare – inom 14 dagar för nya maskiner som vi har i lager (och det är många!). Det är ett ambitiöst mål, men vi är inte rädda för att sätta lite press på oss själva; det hjälper oss att hålla oss på tårna och ju vassare vi är, desto större värde kan vi skapa åt dig. När det kommer till kritan står prestandan i centrum.

Inledande dialog

Det första steget till ett framgångsrikt slutresultat är att noggrant fastställa vilken maskin som är rätt val för dig. Vi håller en öppen diskussion om vilka komponenter som du vill att maskinen ska bearbeta i din anläggning och med utgångspunkt i dina behov och din budget presenterar vi det vi anser vara det bästa alternativet för dig.

I sällsynta fall kan det bästa valet för dig vara att välja en annan produkt än de vi kan tillhandahålla. Om så är fallet säger vi det till dig direkt, eftersom vi inte har något intresse av att pracka på dig något som du inte behöver. Vårt enda mål är att hjälpa dig att fatta rätt beslut, för vi tvivlar inte en sekund om att detta är den enda rätta vägen i en bransch där tillförlitlighet och professionalism är det som skiljer agnarna från vetet.

Referensbesök och kvalitetssäkring

När vi tillsammans har identifierat vilken maskin som kan tillföra det största värdet för ditt företag bjuder vi in dig till ett referensbesök hos en av våra befintliga kunder, så att du kan se liknande maskiner i drift och tala med personer som faktiskt arbetar med dem varje dag.

Vi erbjuder också att utföra tidsstudier, provbearbetning, komponentsimuleringar för att säkerställa att maskinen du har valt lever upp till de kvalitetskrav och förväntningar som du har som kund. När allt kommer omkring behöver du vara säker på att din investering i en ny maskin är ekonomiskt attraktiv med potential att skapa den önskade avkastningen på sikt.

Till syvende och sist handlar ändå allt om att sätta maskiner i drift så att hjulen fortsätter att snurra i din verksamhet och hjälper dig att ta din prestanda till nästa nivå. Vi har största respekt för det målet, och därför prioriterar vi alltid att snabbt sätta igång med det faktiska arbetet för att bidra effektivt till processen till gagn för dig och din produktion.

Att ingå ett samarbetsavtal

När du har bestämt dig för att Duroc Machine Tool är den ideala partnern för dig tecknar vi ett samarbetsavtal. Vi erbjuder finansiell rådgivning och kan ordna ett möte med en av våra partner om du föredrar att leasa din nya maskin framför att köpa den.

Vi presenterar också vårt sortiment av verktygssatser och tillbehör – exempelvis skruvstycken – för att säkerställa att du har de bästa möjliga förutsättningarna för att starta upp produktionen igen med din nya maskin från det ögonblick då den installeras.

Slutligen lägger vi fram de många fördelarna med att teckna ett serviceavtal eller att ingå ett avtal om förebyggande underhåll och vi diskuterar också ditt och dina kollegors utbildningsbehov innan vi sätter samman ett paket som är skräddarsytt för dina aktuella behov.

Leverans och installation

Innan din nya maskin installeras kommer du att få ett leveransdokument med all relevant information om den faktiska installationsprocessen. I dokumentet förklaras det också vad du behöver förbereda och ha redo inför leveransdatumet.

Vi fokuserar på de grundläggande praktiska detaljerna; till exempel utvärderar vi om det är nödvändigt att gjuta ett betongfundament till maskinen eller om det ska borras hål i ett befintligt betonggolv. Vi kontrollerar även den elektriska installationen, bedömer förutsättningar, granskar alternativ, storleken på leveransentrén och andra möjliga hinder - allt för att säkerställa att processen kan löpa så smidigt som möjligt.

När maskinen är redo att levereras kanske en kran behövs för att få den i rätt läge och detta är något som behöver koordineras med dig och dina kollegor. Det är också troligt att den nya maskinen behöver anslutas till andra maskiner och/eller utrustning som du redan har i din produktionsanläggning. Dessutom måste den förberedas för att interagera med LAN- och CAM-programmeringsutrustning.

För att avsluta processen klargörs maskinen för drift - transportbeslag tas bort, skyddande olja torkas av osv. - därefter är den redo för justering och den slutliga kvalitetskontrollen.

Slutsatser från projektet

När installationsarbetet har slutförts utbildar vi dig och dina kollegor i handhavande och underhåll av maskinen. I vissa fall kommer vår applikationstekniker att faktiskt bearbeta de första komponenterna tillsammans med operatören.

Du kan känna dig trygg med att vi stannar kvar tills maskinen är i drift och går bra. Inte före. Detta är något vi gör för att säkerställa att vi alltid lever upp till vårt motto om att leverera bättre prestanda för dig: ”simply better performance”.

Människor och maskiner

Det säger sig självt att vi är stolta över våra maskiner. Men vi är ännu stoltare över våra medarbetare.

Enkelt uttryckt har Duroc Machine Tool den mest kvalificerade personalen i branschen och deras kompetenser utgör grunden för vår existens. Vi är en av de största leverantörerna av CNC-fräsmaskiner, svarvar, verktyg samt maskinservice och -support till företag verksamma inom metall- och maskinindustrin i Norden och Baltikum. Men vi fokuserar mycket hellre på att vara bäst än att vara störst.

Vi kan stolt säga att vi har det mest kvalificerade serviceteamet i branschen och att vi prioriterar att regelbundet utbilda och fortbilda våra medarbetare så att vi alltid är i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi är fast beslutna att se till att du upplever vårt uppriktiga intresse av att optimera din verksamhet. Det är därför mycket viktigt för oss att du möter kunniga personer när du interagerar med Duroc Machine Tool.

Som din partner tar vi hand om alla delar av processen – från den inledande dialogen om din nya maskin till den stund då den sätts i drift i din produktionsanläggning.

Vi gör det där lilla extra för att se till att projekten knyts ihop på ett effektivt och betryggande sätt – och för att se till att maskinen installeras och driftsätts så snart som möjligt så att den kan börja arbeta för dig och ditt resultat.

Det är det vi menar med prestanda. Helt enkelt.


Vi vill veta mer om dig!

Nu vet du lite om oss - kan vi få höra mer om dig och vad vi kan göra för ditt företag?

Mikael Högberg
Managing Director

+46 (0) 70 670 69 84
mikael.hogberg@duroc.com

 

keyboard_arrow_up