De 5 främsta fördelarna med 5-axlig bearbetning

5-axlig bearbetning är en effektiv och mångsidig bearbetningsprocess inom fräs teknik som har revolutionerat tillverkningen av komplexa komponenter. 

Det finns många fördelar med att gå över till 5-axlig CNC-bearbetning genom att lägga till de två extra axlarna jämfört med att använda 3-axliga maskiner.

Genom att ta produktionen till nästa nivå med 5-axlig – och därmed flersidig – bearbetning får ditt företag många fördelar konkurrensmässigt tack vare ökad effektivitet, högre precision, flexibilitet och bättre kostnadseffektivitet i själva produktionsprocessen. Detta eftersom arbetsstycket då inte behöver flyttas från en uppställning till en annan, vilket är nödvändigt att göra med 3-axlig bearbetning.

Låt oss prata om möjligheterna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inta nya marknader för att framtidssäkra din produktion med 5-axlig fräsning

I takt med att teknik och produktionsmetoder utvecklas inom fräsning kommer 5-axlig bearbetning att bli mer och mer effektiv och bli den dominerande bearbetningsmetoden inom olika branscher. Till exempel är det också möjligt att använda 5-axlig simultan bearbetning, där alla fem axlarna kan röra sig samtidigt.

5-axlig fräsning är alltså vägen framåt om ni vill ta er in på nya marknader. Potentialen för nya möjligheter i er produktion är enorm när ni tar steget upp och går från 3-axlig till 5-axlig bearbetning. Programmerings komplexiteten ökar, men det kommer att vara värt. 

Den ökade komplexiteten med 5-axlig CNC-fräsning gör det möjligt för tillverkare att bearbeta komponenter till mer unika och innovativa konstruktioner som tidigare var utom räckhåll.

 

1. Ökad effektivitet 

En 5-axlig fräsmaskin möjliggör komplex bearbetning av arbetsstycken med färre uppställningar, vilket minskar behovet av att ändra uppställningar och byta verktyg. Detta bidrar till att minimera risken för fel vid byte av uppställning flera gånger, samtidigt sparas mycket bortkastad tid i produktionen jämfört med att använda 3-axliga fräsar i produktionen, där arbetsstycken måste vändas och vridas upp till fyra gånger innan de har bearbetats på alla sidor. 

På så sätt kan ni producera mer komplexa komponenter på kortare tid. Tid som frigörs för andra insatser med utveckling och optimering i produktionen.

2. Minskade omställningstider

Med 5-axliga CNC-fräsmaskiner minskar behovet av utbyten och ändringar i fixturer och manuellt arbete kraftigt, eftersom en 5-axlig fräsmaskin kan komma åt flera sidor av arbetsstycket utan att uppställningen behöver ändras. Ett arbetsstycke kan därmed bearbetas och bli färdigt med färre uppställningar. Detta minskar avsevärt den tid som spenderas på repetitiva uppställningar och bidrar därmed till att avsevärt öka effektiviteten i er produktion.

3. Förbättrad hög precision

På grund av hur arbetsstycket är fastspänt under 5-axlig bearbetning (dvs. bland annat utan användning av bultar), samt det faktum att arbetsstycket inte behöver flyttas upprepade gånger, gör att 5-axlig bearbetning resulterar i en bättre finish på era arbetsstycken än med en 3-axlig maskin och inom extremt snäv tolerans.

Den ökade precisionen och lägre felprocenten öppnar upp möjligheten att leverera en kvalitet som motsvarar vad som förväntas inom exempelvis medicin- och rymdindustrin. Detta innebär att ni kommer att kunna konkurrera på en överlägsen kvalitet, vilket inte är möjligt för dem med traditionella produktionsmetoder i en 3-axlig CNC-maskin.

4. Större flexibilitet

Med avancerad 5-axlig bearbetning kan ni uppnå säkra resultat med hög precision och mycket mer komplicerad geometri än tidigare. Detta gör att ni kan bearbeta och skapa mer komplexa former och delar, vilket öppnar upp möjligheten att utveckla och leverera innovativa och konkurrenskraftiga produkter av högre kvalitet på kortare tid och med färre fel.

5. Besparingar – lägre kostnader

Även om 5-axliga fräsar ofta är dyrare och mer komplicerade att installera än 3-axliga CNC-maskiner, kan de i slutändan spara mycket pengar och kostnader, eftersom behovet av manuellt arbete, verktygsbyten och ändringar i uppställningar reduceras till ett minimum. Med tiden leder det också till kostnadsbesparingar och den ökade effektiviteten och noggrannheten resulterar i betydligt mindre slöseri med arbetstid. Omarbetning blir ett minne blott.

Ni kan minska behovet av manuellt arbete genom att minimera fler manuella processer och i många fall eliminera dem helt. Samtidigt bidrar 5-axlig fräsning ofta med att minska antalet maskiner som behövs för att tillverka ett visst arbetsstycke. Detta sparar utrymme och öppnar nya möjligheter i produktionsmiljön.

Ska vi hjälpa er att byta till 5-axlig bearbetning?

Sammantaget erbjuder en 5-axlig fräsmaskin många fördelar som gör produktionsprocesserna mer effektiva och resultatorienterade. Med färre fel på kortare tid kan ni leverera en högre kvalitet snabbare. 

Vi på Duroc Machine Tool är en av de ledande distributörerna och experterna inom 5-axlig bearbetning – inklusive mjukvara och automation. Vi har gedigen kunskap om möjligheterna med CNC-fräsar och vi kan vara din fasta partner, som bidrar till att få ut den maximala potentialen i din produktion - bland annat med implementeringen av 5-axliga fräsar.

Kontakta oss redan idag om ni vill ha ett icke-bindande samtal om möjligheterna till förbättringar i produktionsprocesserna. Tillsammans kan vi förbättra och säkerställa er konkurrenskraft på marknaden.


Låt oss prata om möjligheterna med en 5-axlig fräsmaskin! 

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig så snart som möjligt.

Robert Puekker
Sales Manager

+46 (0) 73 254 29 90
robert.puekker@duroc.com

 

keyboard_arrow_up